Z čeho se vyrábí pelety do grilu

Takto položená otázka je hodně jednoduchá, ale zároveň složitá. Debata se vede snad o každém druhu paliva všech typů grilů. O grilování na uhlí už jste asi slyšeli, že je karcinogenní. U plynu je nebezpečí, že se ho můžete nadýchat. Ono když se to vezme kolem a kolem, tak největší debata je kolem celého grilování, jestli je to zdravé a zdraví prospěšné. Ale o tom tento článek není, takže se pojďme vrátit ke konkrétnímu našemu tématu.

Dřevěné pelety jsou považované za celkem dobrý a bezpečný druh paliva. Ale je tu taky "ale" a to, že se diskutuje o tom, jestli spalování pelet není jedovaté, nebo toxické, abychom byli v pojmech přesní. Při každém spalování vznikají jedovaté látky, ale důležité je taky, jaké množství jich je a jestli je to po celou dobu grilování nebo třeba jen při zážehu. To jsou taky věci, které je třeba sledovat.

Nebudeme se tady tvářit, že jsme experti na spalování,nejsme vědci ani doktoři. Toto téme ale dlouho sledujeme a máme přehled o různých studiích na toto téma a myslíme si, že z našeho laického pohledu už se k tomu nějak vyjádřit můžeme.

Prvním bodem, kterýje nutné připomenout nebo zmínit. jak se vlastně pelety vyrábějí. Většina z vás to určitě ví, ale třeba se ještě najde někdo, kdo se třeba tolik peletami nezabýval nebo začal uvažovat o grilu na pelety a nedošlo mu, že pelety jsou vlastně slisované piliny z různých druhů dřeva.

Počátek výroby pelet se nachází ve skladu pilin. Piliny jsou buď světlé nebo tmavé. Světlé piliny jsou ze dřeva zbaveného kůry a tmavé ze dřeva s kůrou. Kvalitnější jsou světlé piliny. U tmavých pilin totiž dochází ke škvárování v kotli.

Piliny se před lisováním na pelety vysušují, protože se vyrábějí ze zbytků zpracovaného surového dřeva, které má vyšší obsah vody než je potřeba. Před samotným lisováním jsou piliny vlhčeny ale jen na povrchu a pak už je na řadě lis a peleta je tu. je důležité upozornit, že tady nejsou přidávána žádná lepidla nebo jiné chemické látky.

Co je tedy ten důvod, že se mluví o spalování pelet jako o toxickém? Jediné, co by k tomu mohlo vést je právě částečná vlhkost, která v peletách zůstává díky výrobnímu procesu. Sami víte, že topení vlhkým dřevem neni zrovna komfortní a kouř, který při tom vzniká není zrovna příjemný a ani samotné plameny ohně mohou získávat různé barevné odstíny.

Ale to není případ pelet, tady ta vlhkost nedosahuje nějakých velkých hodnot. Naopak pelety jsou jako palivo pro peletové grily vybírány pro velice efektivní spalování a malé množství popelu, který po jejich spálení zůstane.
Peletový gril

Druhým zdrojem toxicity může být zvolený druh dřeva. Což samozřejmě stojí za pozornost. Ale v tomto bodě můžeme skoro jistě vyloučit toxicitu jakýchkoliv průmyslově vyráběných pelet, protože v autorizovaných výrobnách se pracuje jen s kvalitním dřevem. Podezřelé dřevo může do těch klasických druhů dřeva přimíchávat jen někdo, kdo si vyrábí pelety doma a prodává je třeba jen v malém množství a nárazově. Varovánm před nekvalitními peletami by pro nás měla být učitě cena,která je v těchto případech většinou nižší.

Když to na závěr shrneme, tak stejně jako každé dřevo i pelety při spalování uvolňují oxid uhelnatý, který je nepříjemný, pokud ho dlouho vdechujete a může způsobit zdravotní problémy. Ale na druhou stranu je třeba říct, že byste opravdu museli stát přímo ve směru kouře, abyste to zaznamenali. Zkrátka nestůjte v kouři při spalování pelet a nepalte pelety na vysoké teploty dlouho. To je rada,jak se vyhnout neblahým důsledkům pálení pelet.

 

počet hlasů: 0
Ohodnoťte článek.
Děkueme za hodnocení.