Jak funguje peletový gril?

Nejmodernějším typem grilu je v současné době gril na pelety. Pelety mají jednu skvělou vlastnost, tou je kromě krásné vůně čistého dřeva i výborná schopnost dlouho držet teplo. Proto teplota v grilu nekolísá, a změny teploty bývají pomalejší než třeba u grilů elektrických.

U nás na trhu se objevuje teprve pár chvil, a proto může docházet k řadě omylů. Lidé si často myslí, že když musí gril zapojit do zásuvky, gril využije elektřinu pro vytápění a kvůli tomu, pak grilují „na elektřině“. To není pravda.

Elektrika netopí, zapaluje

Většina těchto grilů bývá připojována do elektriky. To ovšem neznamená, že se z něj, tím pádem, stává gril elektrický. Vůbec ne. Elektrika je většinou využívána pouze k prvotnímu impulsu zapálení, ještě více se pak využívá k napájení digitálního displeje. elektrika uvnitř grilu

Jak to tedy opravdu je? V peletovém grilu bývá zažehovací svíčka, podobná jako v dieslovém motoru. Topná spirála, která je uvnitř, drát zahřeje. Díky přivedené elektřině do vodicího drátu, začnou atomy kmitat tak rychle, až se rozžhaví a rozpálí do oranžova. Jakmile dostane gril impuls, aby začal topit, rozjede se i rotující šnek. Ten zastává funkci tzv. dopravce. Díky němu se pelety dostanou do topeniště, ve kterém je na dně usazena svíčka, která je již rozžhavená a čeká, až na ni dopadnou první pelety, které pak díky žáru vzplanou. rozžhavená topná spirála

Proč vlastně gril hučí?

Těsně pod topeništěm je posazen ventilátor, tak aby byl v těsném kontaktu s topeništěm, ve kterém hoří oheň. Vhání do topeniště vzduch a díky kyslíku, který vzduch obsahuje pak pelety lépe hoří. Ventilátor samozřejmě reguluje i velikost ohně, zapíná se v určitých intervalech. I proto se peletové grily někdy řadí zároveň do kategorie grilů elektrických - bez zdroje nergoie ventilátor nefunguje. Beze sporu velikost záleží také na teplotě, která je po grilu žádána. Lépe řečeno, na tom, jakou teplotu na grilu nastavíme. Čím je teplota vyšší, oheň musí být mocnější, to znamená, že ventilátor se točí rychleji a vhání do topeniště více kyslíku. Jednoduše: pokud chceme grilovat na vyšší teplotu, ventilátor pracuje častěji a tím pádem i více hučí. Nemyslete si, ale že je tato součástka nedůležitá. Pokud by v grilu ventilátor nebyl, mohla by se z něj lehce stát udírna. Čím méně totiž oheň hoří, tím více čoudí. Proto je důležité vhánět do něj kyslík, který oheň 100 % rozpálí tak, jak má a ten potom správně hoří a nečadí. My pak můžeme maso grilovat tzv. metodou napřímo, která je nejběžnější pro rychlou a chutnou přípravu masa.ventilátor ve spodku grilu

Co nebo kdo je to vlastně ten šnek?

Po ventilátoru je v grilu zasazen neméně důležitý člen; rotující šnek. V prvotní fázi, kdy je zadán grilu příkaz, aby se roztopil, začne se šnek točit. Ten nažene pelety do ohniště, kde jsou v těsném kontaktu se svíčkou. Ta se díky elektrické energii, jak jsme si již předtím vysvětlili, zahřeje a pelety zažehne. Napadané pelety v topeništi vzplanou a pak se již zahřívají jedna o druhou a oheň si předávají. Ve chvíli, kdy se pelety rozhoří, elektrická energie je využívána už jen pro ventilátor, který přivádí vzduch. Můžeme tedy s klidem říct, že gril hoří na opravdové dřevo, žádnou elektriku.

V závislosti na požadované teplotě se samozřejmě mění i rychlost rotace šneku. Čím je oheň silnější, tím víc pelet se spálí, protože šnek rotuje rychleji a do topeniště padá více pelet. To vše si reguluje gril sám.šnek se skluzavkou na pelety

Rotující šnek v případě grilu SmokeFire od Webera je s topeništěm spojen jakousi skluzavkou, po které pelety bezpečně spadnou, tam, kam mají. To je skvělá novinka, protože šnek je tak kratší než u běžných peletových grilů. U těch může kvůli dlouhému šneku, který vede přímo do topeniště, docházet k ucpání peletami. deflektor zastižen při práci

Přes topeniště je obvykle posazen deflektor (ten vypadá jako malý nerezový stoleček), který oheň rozptýlí do všech stran rovnoměrně po celém grilu a maso se tak peče všude stejně. Nad deflektorem je pak několik flavorizérů, na které kapek omastek z právě grilovaného masa a které rozvedou vůni po celém grilu i okolí. flavorizéry

Proč gril hučí, když se vypíná?

Jakmile máme ugrilováno, jednoduchým stiskem tlačítka dáme grilu příkaz, aby se vypl. Ten ovšem v tu chvíli začne hučet ještě víc než doposud. Proč tomu tak je? V grilu jsou ještě napadané pelety, které je z bezpečnostních důvodů potřeba spálit. Šnek tedy doběhne s tím, co má v zásobníku a i to je důvod, proč vypínání trvá déle. Gril totiž okamžitě nestopí to, co mu zůstalo, ale ještě chvilku je do něj přikládáno. Ventilátor začne pracovat naplno a snaží se tak pelety spálit, co nejrychleji. Bohužel hoření je přírodní proces, a tak ani lidé ho neumí efektivně urychlit tak, jak bychom chtěli. Proto vypínání peletových grilů trvá zhruba stejnou dobu, jako jejich roztápění. O nic už se ale nemusíte starat, gril zařídí vše za vás.

počet hlasů: 11
Ohodnoťte článek.
Děkueme za hodnocení.